ACCMS – Gelişmiş Muhabere Kontrol ve Yönetim Sistemi

Gelişmiş Muhabere Kontrol ve Yönetim Sistemi

IP tabanlımodüler açık mimari tasarıma dayalı entegre muhabere yeteneğiyle her sınıftaki deniz platformlarına teknik ve operatif çözüm sağlamak için ACCMS (Gelişmiş Muhabere Kontrol ve Yönetim Sistemi) konseptini geliştirmiştir. ACCMS, eski-yeni tüm muhabere komponentlerini kolaylıkla entegre edebilecek ara yüzlere sahip en son teknolojiyi kullanmaktadır.

Mevcut sistemlerdevre anahtarlamalı yapıda çalışmakta olup modern paket anahtarlamalı şebekelerin imkânlarını sunamamaktadırACCMSdevre anahtarlamalı haberleşme sistemini, mevcut devre altyapısını kullanarak ve işletme sıkıntısı yaşatmadan modern paket anahtarlamalı bir sisteme adapte etmektedir. Böylece, bilinen OSI network katman modeline uygun bir mimari sağlanmaktadır.

ACCMS taktik muhabere ihtiyaçları kapsamında yer alan; Kullanıcı İstasyonlarının (Kİ), HF ve V/UHF telsiz kanalları üzerinden Emniyetli/Emniyetsiz Harici Ses, Kİ’lerin kendi aralarındaki dâhilî ses, MİS/Link Data/SEMAC terminallerinin, HF ve V/UHF telsiz kanalları üzerinden Emniyetli Harici Veri haberleşmelerini gerçekleştirilebilmeleri için, ihtiyaç duyulan anahtarlama ve kontrol fonksiyonlarını sağlamaktadır.

ACCMS, geminin haricî ve dâhilî muhabere sistemlerinin göreve göre istenilen konfigürasyonda bağlantı ihtiyaçlarını tanımlayabilmek amacı ile gerekli manuel/otomatik anahtarlama ve kontrol fonksiyonlarını icra edecek şekilde entegre bir yapıdadır.

ACCMS, düşük tesis ve işletim maliyetli, yüksek verimli, kısıtlı tahsisli frekanslar gibi kaynakları azami verimle kullanarak haberleşme imkânlarını Shannon limitlerini zorlayarak artırırken haberleşme gereklerini hemen her türlü dış bağımlılıktan azami ölçüde kurtaracak, karmaşık haberleşme sorunlarını otomatize şekilde çözerek, özellikle askeri haberleşme alanında, yepyeni ufuklara ulaşacaktır.