UTS-Çok Maksatlı Kullanıcı Terminali

Çok Maksatlı Kullanıcı Terminali

Çok Maksatlı Kullanıcı Terminal Sistemi (UTS); gemi, bina, kampüs alanı gibi ortamlarda, personel ve/veya makine-makine arası iletişimi, dâhilî ve mevcut kablolu/kablosuz haricî bağlantılar üzerinden sağlamayı amaçlar.

Mevcut haricî haberleşme sistemleri (uydu, standart deniz/kara telsizleri, telefon şebekesi gibi mevcut haberleşme bağlantıları) ile entegrasyonun sağlanarak, dâhilî ve haricî haberleşme sistemlerinin her tür veri (sayısal veri, resim, video, ses vb.) taşıma kabiliyetlerinin sahadaki tüm kullanıcılara ulaştırılmasını sağlar.