UTS- Çok Maksatlı Kullanıcı Terminali

Çok Maksatlı Kullanıcı Terminali:


Çok Maksatlı Kullanıcı Terminal Sistemi (UTS), gemi, bina, kampüs alanı gibi ortamlarda, personel ve/veya makine-makine arası iletişimi, dâhili ve mevcut kablolu/kablosuz harici bağlantılar üzerinden sağlamayı amaçlar.

Mevcut harici haberleşme sistemleri (uydu, standart deniz/kara telsizleri, telefon şebekesi gibi mevcut haberleşme bağlantıları) ile entegrasyonun sağlanarak, dâhili ve harici haberleşme sistemlerinin her tür veri (sayısal veri, resim, video, ses vb.) taşıma kabiliyetlerinin sahadaki tüm kullanıcılara ulaştırılmasını sağlar.


Geri Dön